Wat is een nul op de meter woning (NoM-woning)?
Kort samengevat: een huis dat evenveel (of meer) energie opwekt als dat het nodig heeft. Bij een Nul op de Meter woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energie opwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. In veel gevallen wordt zelfs meer stroom geproduceerd dan er daadwerkelijk wordt verbruikt. Meestal heeft een nul-op-de-meterwoning geen gasaansluiting en voorzien andere maatregelen in de verwarming van ruimtes en tapwater.

Een nul-op-de-meterwoning is energieneutraal en levert de bewoners bovendien een grote besparing op de kosten voor energie op. Een energierekening van slechts enkele tientjes per jaar of zelfs een rekening van nul euro is eenvoudig te realiseren. In een tijd van stijgende woonlasten is een nul-op-de-meter-woning daarom erg gewild.

Nieuwbouwwoningen moeten aan steeds strengere energienormen voldoen. Vanaf 2020 zal elke nieuwbouwwoning een nul-op-de-meterwoning zijn. Eigenaren en bewoners van een dergelijke woning betalen dan niets of vrijwel niets meer voor hun energie. Om een nul-op-de-meterwoning te creëren, zijn verschillende maatregelen nodig. Er is immers geen aardgasaansluiting om de woning en het water voor wassen en douchen te verwarmen.

Ten eerste wordt een nul-op-de-meterwoning vooral zeer goed geïsoleerd en vrijwel luchtdicht opgeleverd. Tocht en kou krijgen daardoor geen kans om de woning binnen te komen. Vaak wordt een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen toegepast en zorgt een warmteterugwinningssysteem ervoor dat het verbruik nog lager wordt. Ook oudere woningen kunnen energieneutraal worden gemaakt, door vloer-, dak- en spouwmuurisolatie toe te passen en te investeren in zonnepanelen.

Om een nul-op-de-meterwoning genoemd te mogen worden, dient deze aan een aantal eisen en regels te voldoen:

  • De woning moet een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben gekregen van gecertificeerde adviseur.
  • Uit het certificaat moet blijken dat de energie die jaarlijks opgewekt en verbruikt wordt, gelijk of lager is dan nul (bij normaal gebruik).
  • Er moet extra opwekking aanwezig zijn voor gebruikersgebonden energie van tenminste:
    • 3.150 kWh voor vrijstaande of half vrijstaande woningen
    • 2.700 kWh voor tussenwoningen
    • 1.780 kWh voor flats en appartementen

Maar is nul in de toekomst ook nog steeds echt nul? Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, een energierekening van nul euro. In de praktijk blijkt dat bewoners wel wat aanpassingen in hun gedrag doorvoeren om echt op nul uit te komen. Er moet bijvoorbeeld goed gelet worden op het spaarzaam omgaan met warm water en de thermostaat mag niet te hoog gezet worden. Bij een koude winter is nul op de meter vrijwel niet haalbaar en dient er alsnog extra elektriciteit van het energienet gehaald te worden. Bij bewust woongedrag is een extreem lage energierekening echter wel goed haalbaar. In Nederland leveren zonnepanelen op het dak van een nul-op-de-meter-woning in de zomer veel meer energie op dan er daadwerkelijk verbruikt wordt. In de winter is dat precies omgekeerd. Het verschil tussen de hoeveelheid opgewekte en verbruikte stroom mag over het hele jaar gezien tegen elkaar weggestreept worden, zodat het energieverbruik netto op nul of zelfs lager uitkomt. De salderingsregeling maakt dat mogelijk. In de toekomst zal deze salderingsregeling beperkt worden en mag het verbruik niet meer zomaar een op een worden weggestreept. In dat geval worden bewoners van een nul-op-de-meterwoning alsnog geconfronteerd met een rekening voor de verbruikte energie en is er geen sprake meer van een energierekening van nul euro. Het is daarom verstandig om de versobering of zelfs afschaffing van de salderingsregeling na 2020 mee te nemen in uw plannen om te kiezen voor een nul-op-de-meter-woning. Desondanks betekent het wonen in een energiezuinig huis veel comfort en een aanzienlijk lagere energierekening dan een niet goed geïsoleerde woning.

Verhuurders en huurders kunnen onderling een energieprestatievergoeding (EPV) afspreken. Hiermee kunnen verhuurders een vergoeding van huurders vragen voor (bijna) Nul op de Meter woningen. Ze krijgen dan een deel terug van hun investeringen om van sociale huurwoningen NOM-woningen te maken.

RVO.nl heeft de brochure “Nul op de Meter – Ervaringen van vernieuwers in de woningbouw” opgesteld. In de brochure staan de resultaten van een inventarisatieonderzoek met zeven partijen die toonaangevend zijn in de ontwikkeling van vergaand energiezuinig bouwen. De koplopers laten zien dat door een kundige aanpak van het proces zowel de (energetische) kwaliteit, als de bouwtijd en de prijs-kwaliteitsverhouding van woningen aanzienlijk kan verbeteren.

Deze brochure downloaden
1 Reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*