Wat is een WTW systeem?
Ventileren betekent een gezond binnenklimaat creëren waarbij schadelijke stoffen in de binnenlucht afgevoerd en schone lucht aangevoerd wordt. Er is een ruime keuze in ventilatiesystemen waarbij een WTW unit een uitstekende optie is. Niet alleen wordt het binnenklimaat geoptimaliseerd, maar de WTW unit levert jaarlijks geld op door energiebesparing.

Een WTW unit is een ventilator waarbij vervuilde lucht afgevoerd wordt en schone lucht aangvoerd wordt waarbij gebruik wordt gemaakt van warmteterugwinning. Op een centraal geplaatste ventilatiebox worden ventilatiekanalen aangesloten die lucht aan en af kunnen voeren. Het mechanische systeem voert schone lucht aan, die eerst door een WTW filter gaat, waardoor kleine stofdeeltjes uit de lucht gefilterd worden. Hierna vindt de verdeling via de aangesloten ventilatiebuizen plaats. Omgekeerd wordt verbruikte en vervuilde lucht door hetzelfde ventilatiesysteem afgevoerd. Tijdens de afvoer van de vervuilde warme binnenlucht wordt de warmte afgegeven aan de binnenstromende koele lucht. De lucht wordt via de warmtewisselaar aan- en afgevoerd waardoor de warmte kan worden doorgegeven. Omdat er hierdoor minder opwarming nodig is van de schone binnenstromende lucht, kunt u ook op uw energiekosten besparen.

Ventilatie levert vele voordelen voor de gezondheid op. De lucht om ons heen zit immers vol bacterieën, chemische stoffen, fijnstofdeeltjes en nog veel meer. Deze vervuilde stoffen kunnen voor gezondheidsklachten, astma en andere ademhalingsproblemen zorgen. Daarnaast kan een niet geventileerde ruimte hoofdpijn en moeheid veroorzaken en daardoor de productiviteit verminderen. De plaatsing van een mechanisch ventilatiesysteem regelt de aan- en afvoer van lucht en kan al deze klachten verminderen en in veel gevallen zelfs compleet verhelpen.

Het voordeel van een WTW unit tegenover een gewone mechanische ventilatiebox is dat een WTW unit ook mechanisch verse lucht aanvoert, terwijl dit bij een mechanischte ventilator via natuurlijke ventilatie plaatsvindt. Een ander voordeel is dat de WTW unit de warmte in de woning behoudt door gebruik te maken van warmteterugwinning. Een aantal belangrijke voordelen dus om te kiezen voor WTW balansventilatie.

Geld besparen met WTW ventilatie
Helaas wordt er vaak vanuit gegaan dat ventileren geld kost. Dit is voor alle mechanische ventilatiesystemen een fabel. Door schone droge lucht de woning in te trekken kan de woning sneller en goedkoper verwarmd worden. Het verwarmen van droge lucht kost namelijk minder moeite dan het verwarmen van vochtige lucht. Bij een WTW unit wordt daarnaast ook op kosten bespaard doordat de warmte van de afgevoerde lucht wordt afgegeven aan de binnenstromende lucht.

Dit geldt echter niet voor de plaatsing van een ventilatiesysteem waarbij aan warmteterugwinning wordt gedaan. Door de warmte aan de afgevoerde lucht te onttrekken en toe te voegen aan schone lucht is deze direct op temperatuur zonder verder opgewarmd te hoeven worden. Dankzij deze ventilatie methode kan het energie besparen al snel oplopen tot enkele tientjes op jaarbasis.

De plaatsing van een Brink, Stork of Itho WTW unit waarbij warmte teruggewonnen wordt, zorgt niet alleen voor een verhoogd wooncomfort omdat alle ruimtes in huis steeds voorzien zijn van schone en gezonde lucht, maar draagt bij aan verantwoord en duurzaam wonen. Gezien de klimaatdoelen, is dit zeker “the way to go”.
1 Reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*