De ISDE subsidie is verlengd t/m 2025
Heuglijk nieuws! Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025. Vorig jaar zomer gaf de minister naar aanleiding van het definitieve Klimaatakkoord dat ook isolatiemaatregelen vanaf 2021 op subsidie kunnen rekenen binnen de ISDE-regeling.

Minister Wiebes schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer: “De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Ik ben voornemens de vervaldatum voor de ISDE te verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026”.

De wens tot verlenging komt nu volgens Wiebes voort uit de evaluatie van de ISDE. Hierbij is dus gebleken dat de subsidieregeling conform de doelstellingen wordt ingezet voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie, dat door de gesubsidieerde projecten een bijdrage leveren aan duurzame-energieopwekking en dat het een toegankelijk subsidie-instrument is.

In zijn brief besluit hij dan ook het volgende: “De ISDE zal, conform hetgeen bij de aanbieding van de evaluatie aan de Tweede Kamer is aangegeven, dan ook worden gecontinueerd en verbreed door toevoeging van isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen.”

We zijn benieuwd naar een eventueel vervolg hierop.
1 Reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*